ΠΩΣ ΘΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΣΑΣ ΔΗΛΩΣΗ

ΠΩΣ ΘΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΣΑΣ ΔΗΛΩΣΗ

 Η συμπλήρωση της Δήλωσης Εισοδήματος (Ε1) δεν ήταν πάντα εύκολη υπόθεση. Οι φορολογούμενοι καλούνταν κάθε φορά να καταβάλλουν μεγάλη προσπάθεια για να λύσουν το γρίφο και να αποφύγουν τις δυσκολίες που το Υπουργείο Οικονομικών προσέθετε στην συμπλήρωση της φορολογικής δήλωσης. Γι’ αυτό, διαβάστε προσεκτικά το βιβλιαράκι της Εφορίας.

 Από τη 2α Μαϊου θα αρχίσουν να υποβάλλονται όλες οι δηλώσεις από μισθωτούς και συνταξιούχους.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΣΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΠΡΟΣΟΧΗ

  Ανάπηροι με Ποσοστό Αναπηρίας 67% και άνω δικαιούνται αφορολόγητο ποσό 2.400,00 € (βάλτε «Χ» στον κωδικό 001-002).
  Προσοχή! Εισοδήματα από μισθούς και συντάξεις των κινητικά αναπήρων με Ποσοστό Αναπηρίας άνω του 80% απαλλάσσονται της φορολογίας. Γι’ αυτό να γραφούν αθροιστικά (αρθρ. 5 του Ν. 2238/94) στους κωδικούς 659-660 του πίνακα 6. Αυτό θα βοηθήσει στη δικαιολόγηση κριτηρίων (βάλτε «Χ» στον κωδικό 905-906).
  Οι άνω των 65 ετών έχουν έκπτωση στα τεκμήρια 30%. Να μην ξεχάσετε να βάλετε «Χ» στον κώδικα 013-014 του πίνακα 2 της δήλωσης, για να πάρετε αυτή την έκπτωση.

Σημείωση:
• Το επίδομα ανεργίας γράφεται στους κωδικούς 661-662 στον πίνακα 6.
• Το ΕΚΑΣ γράφεται στους κωδικούς 305-306 στον πίνακα 6.
• Εάν αγοράσατε πρώτη κατοικία στο διάστημα μεταξύ 23/4/2010 και 16/12/2010, πρέπει να δικαιολογήσετε τα χρήματα που δαπανήσατε για αυτή την αγορά.

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Τεκμήριο Διαβίωσης:
Η αξία των (περιουσιακών και μη) στοιχείων του περιουσιολογίου θα επηρεάζει κάθε χρόνο το ύψος του φόρου εισοδήματος που θα πληρώνουμε στην εφορία. Σε περίπτωση αλλαγής των περιουσιακών στοιχείων, συμπληρώστε καινούριο Ε9.

Η ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (πρώην «τεκμήριο διαβίωσης»)
ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη εφαρμόζεται:
• στις ιδιοκατοικούμενες (ιδιοκτήτες) κύριες και εξοχικές κατοικίες
• στις μισθωμένες και
• στις δωρεάν παραχωρημένες κατοικίες και διαμερίσματα

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΚ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (Φ.Α.Π.) από το 2010

Το ΕΤΑΚ ίσχυσε μόνο για τα έτη 2008 και 2009. Από το 2010 και μετά ισχύει ο Νέος «Φόρος Ακίνητης Περιουσίας» για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα. Το Ε9 θα ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΝ να υποβάλλουν τα ΦΥΣΙΚΑ πρόσωπα μόνο εάν έχουν:
• Να προσθέσουν ακίνητα
• Να αφαιρέσουν ακίνητα
• Να κάνουν κάποια μεταβολή στα ακίνητά τους

Η ακίνητη περιουσία κάθε φυσικού προσώπου, θα φορολογείται χωριστά. Ο φόρος θα υπολογίζεται στη συνολική αξία των ακινήτων που θα υπάρχουν την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους.

Απαλλάσσονται τα κτίρια αξίας έως 400.000 €. Κτίρια αξίας 500.000 €, φόρος 100,00 €. Κτίρια αξίας 600.000 €, φόρος 400,00 €. Κτίρια αξίας 700.000 €, φόρος 1.000,00 €. Κτίρια αξίας 900.000 €, φόρος 1.900,00 €.

ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ: ΤΙ ΚΡΑΤΑΤΕ, ΤΙ ΑΓΝΟΕΙΤΕ, ΠΟΙΑ ΛΑΘΗ ΚΟΣΤΙΖΟΥΝ;

1. Η συλλογή των αποδείξεων πήρε νέα μορφή από το περασμένο έτος. Οι έχοντες εισοδήματα άνω των 6.000 ευρώ, απαλλάσσονται της υποχρέωσης καταβολής. Για εισοδήματα από 6.000 € έως 12.000 €, απαιτούνται αποδείξεις ύψους 10%. Για εισοδήματα άνω των 12.000 €, απαιτούνται αποδείξεις ύψους 30%. Για αποδείξεις άνω των υποχρεώσεων αυτών έχετε Bonus στο φόρο.

Π.χ.: Για εισόδημα έως 12.000,00 €, απαιτούνται αποδείξεις ύψους 12.000,00 € Χ 10% = 1.200,00 €. Για εισόδημα 25.000,00 €, απαιτούνται αποδείξεις 12.000,00 Χ 10% = 1.200,00 € + (25.000,00 – 12.000,00 €) = 13.000,00 € Χ 30% = 3.900,00 €. Ήτοι, σύνολο αποδείξεων 12.000,00 € + 3.900,00 € = 5.100,00 € (και όχι 25.000 Χ 30% = 7.500,00 €). Οι αποδείξεις αφορούν ατομικό και όχι οικογενειακό εισόδημα.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι αποδείξεις άνω του οριζόμενου ποσού για το ύψος των εισοδημάτων σας, έχουν bonus, αλλά ΔΕΝ πρέπει να ξεπερνούν, συνολικά το ποσό των 15.000,00 €.

Τέλος, το συνολικό ποσό των αποδείξεών σας, ΚΑΤΑΧΩΡΕΙΤΑΙ στον κωδικό 049 – στη σελ. 3 – και οι αποδείξεις κατατίθενται στην εφορία εντός κλειστού φακέλου και γράφεται (απ’ έξω) το ονοματεπώνυμο σας και το Α.Φ.Μ. σας.

2. Αθροίστε τόσο τον αριθμό των αποδείξεων όσο και την αξία τους. Και κυρίως μην κάνετε λάθος και ξεχάσετε να βάλετε αποδείξεις που αναγνωρίζονται από την εφορία. Γράψε σε καταστάσεις τον αριθμό και την ημερομηνία των αποδείξεων, την αξία τους, το είδος τους, το όνομα και το Α.Φ.Μ. του προμηθευτή σας. Η ηλεκτρονική καταγραφή και κατάθεση διευκολύνει.

3. 

ΔΕΝ λαμβάνονται υπ’ όψιν και ΔΕΝ αθροίζονται οι αποδείξεις ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, τηλέφωνα, ιατρικές δαπάνες, δαπάνες ενοικίων, ασφάλιστρα, δικηγόροι κτλ.

ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ;

• ΝΑΙ από τα φυσικά πρόσωπα εκείνα που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα
• ΝΑΙ από τα φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες των οποίων η δήλωση υποβάλλεται από εξουσιοδοτημένο λογιστή
• ΝΑΙ προαιρετικά για κάθε άλλο φυσικό πρόσωπο.

1Η ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

• Ο Α.Φ.Μ. της συζύγου να διαγράφεται όταν το ζευγάρι είναι σε διάσταση.
• Να γραφεί το τηλέφωνο. Έτσι αποφεύγεται περιττός κόπος στη Δ.Ο.Υ.
• Γράφεται και ο αριθμός ταυτότητας.
• Οι παντρεμένοι βάζουν «Χ» στη λέξη «ΕΓΓΑΜΟΣ».

Ας δούμε αναλυτικά τους κωδικούς που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τα ΑμεΑ:

ΠΙΝΑΚΑΣ 2:«ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ».

Κωδ. 905-906: Εάν έχετε βαριά κινητική αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας πάνω από 80% σημειώστε Χ πάνω από τη λέξη ΝΑΙ στον κωδικό 905 για τους άνδρες, και στον κωδικό 906 για τις συζύγους. Απαραίτητη η προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών που να επιβεβαιώνουν το ποσοστό αναπηρίας.

ΠΙΝΑΚΑΣ 3: «ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΠΟΣΟΥ ΛΟΓΩ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΦΟΡΟΥ».

Κωδ. 001-002: Εάν έχετε ποσοστό αναπηρίας πάνω από 67%, σημειώστε Χ πάνω από τη λέξη ΝΑΙ, στον κωδικό 001 για τους άνδρες, στον κωδικό 002 για τις συζύγους, για να έχετε μείωση 2.400,00€ στο φορολογητέο σας εισόδημα.
Κωδ. 003-004: Εάν έχετε ανήλικα ή ανάπηρα παιδιά με ποσοστό αναπηρίας 67 % και άνω συμπληρώνετε τον αριθμό τέκνων.
Κωδ. 005-006: Συμπληρώνεται μόνο αριθμητικά ο αριθμός των ατόμων που έχουν αναπηρία 67% και άνω και είναι προστατευόμενα μέλη.

ΠΙΝΑΚΑΣ 4: «ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ».

Κωδ. 301-302: Στους κωδικούς 301 για τους άνδρες, 302 για τις συζύγους,  γράψτε το καθαρό εισόδημα αθροίζοντας όλα τα καθαρά ποσά από μισθούς, ημερομίσθια κλπ (εφόσον έχετε ποσοστό αναπηρίας από 67 % και άνω έως 80%), σύμφωνα με την βεβαίωση του φορέα σας.
Κωδ. 303-304: Στους κωδικούς 303 για τους άνδρες και 304 για τις συζύγους, γράψτε το άθροισμα των καθαρών ποσών από τις κύριες συντάξεις που πήρατε ως συνταξιούχος (με ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω έως 80%).
Κωδ. 321-322: Στους κωδικούς 321, 322, γράψτε το άθροισμα των καθαρών ποσών που πήρατε από επικουρικές συντάξεις, μερίσματα κλπ.
Σημείωση: Καθαρό εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες είναι αυτό που απομένει μετά την αφαίρεση των εισφορών στα Ασφαλιστικά Ταμεία, που βαρύνουν το μισθωτό ή το συνταξιούχο.

2Η ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

• Οι κωδικοί 335-336 και 337-338 συμπληρώνονται μόνο εάν υπάρχουν και έχουν γραφεί εισοδήματα στους κωδικούς 915-916.
• Η διατροφή που παίρνει ο σύζυγος φορολογείται. Η διατροφή των παιδιών δεν γράφεται πουθενά.
• ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ στο εισόδημα από ακίνητα 1,5% (ή 3% ΓΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 300τ.μ.).
• Το εισπραττόμενο ενοίκιο γράφεται ολόκληρο στους κωδικούς 103-104. Από το εισόδημα ακινήτων αφαιρούνται:
• ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
• ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ κλπ. ΑΚΙΝΗΤΟΥ, ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΔΙΚΕΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥ Η ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ, ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
1. Όταν τα εισπραττόμενα ενοίκια είναι αναδρομικά με δικαστική απόφαση ή με βάση κάποιο νόμο, τότε θα πρέπει να γίνουν συμπληρωματικές δηλώσεις των ετών που αφορούν.
2. Φορολογούνται όλα τα ενοίκια ακόμα και στην περίπτωση που δεν έχουν εισπραχθεί. Για να μη δηλωθούν θα πρέπει να εκχωρηθούν στο Ελληνικό Δημόσιο.
3. Τα ενοίκια γράφονται πρώτα στο έντυπο Ε2 και από εκεί μεταφέρονται στο Ε1.

3Η ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 5: «ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ (ΤΕΚΜΗΡΙΑ)»

1. Αναγράψτε τα πλήρη στοιχεία της κύριας κατοικίας σας, είτε αφορά ιδιοκατοίκηση, είτε είναι μίσθωση, είτε είναι παραχώρηση και έως 2 δευτερεύουσες κατοικίες (κωδικός 213-240 κτλ έως 242).
2. Στον κωδικό 750-751, γράψτε τα πλήρη στοιχεία του αναπηρικού σας αυτοκινήτου, με την ένδειξη ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ.

Δεν ισχύει το τεκμήριο αυτό, σε αναπήρους με αναπηρία 67% και άνω, για διασκευασμένα αναπηρικά αυτοκίνητα.

ΠΙΝΑΚΑΣ 6: «ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ»

Κωδικός 659-660: Μισθοί ή συντάξεις τυφλών ή αναπήρων με ποσοστό αναπηρίας, άνω του 80%, απαλλάσσονται του φόρου (αλλά δηλώνονται αθροιστικά στους κωδικούς 659-660).

Κωδικός 661-662: Το επίδομα ανεργίας γράφεται χωριστά (κωδικοί 661-662) είτε φορολογείται είτε όχι.

ΠΙΝΑΚΑΣ 7: «ΠΟΣΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΥ ΑΦΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ»

ΕΞΟΔΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

Αφορούν αμοιβές που καταβάλλονται για ιατρικές επισκέψεις και εξετάσεις σε ιατρούς όλων των ειδικοτήτων, σε οδοντιάτρους για οδοντοθεραπεία, οδοντοπροσθετική και γναθοχειρουργική.

Επίσης, δαπάνες για φυσιοθεραπεία, λογοθεραπεία, επισκέψεις σε ψυχολόγο. Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται και οι δαπάνες που καταβάλλει ο φορολογούμενος για τέκνα που δεν κατοικούν μαζί του, αλλά με τον άλλο γονέα λόγω διάζευξης.

Στους μέσα κωδικούς 043 και 044 γράφονται τα έξοδα ιατρικής περίθαλψης του άνδρα και της γυναίκας που έγιναν στο ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
Τα ποσά των κωδικών 051 και 052 ΑΦΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ και επομένως ο φορολογούμενος έχει λιγότερους φόρους εισοδήματος.

ΕΞΟΔΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

Αφορούν αμοιβές που καταβάλλονται για νοσοκομειακή περίθαλψη. Επίσης, δαπάνες για νοσοκόμα, αντικατάσταση μελών του σώματος με τεχνητά κτλ. Επίσης, το 50% της δαπάνης που καταβάλλεται σε επιχειρήσεις περίθαλψης ηλικιωμένων, για γυαλιά οράσεως, για φακούς επαφής, για ακουστικά βαρηκοΐας. Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται και οι δαπάνες που καταβάλλει ο φορολογούμενος για τέκνα που πάσχουν από ανίατο νόσημα.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
• Από τα ποσά των κωδικών 047 και 048 ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟ 20% ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΟ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ.
• Το 20% δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 6.000 €.

ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΑΜΕΑ

• Δαπάνες για οικιακό βοηθό, για ανάπηρους, με ποσοστό αναπηρίας, 67% και δαπάνες νοσοκόμας, όταν ο ανάπηρος είναι άνω των 65 ετών.

4Η ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 8: «ΠΡΟΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΕΣ – ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΕΝΤΕΣ ΦΟΡΟΙ

• Κωδικός 313-314: Γράφετε το φόρο που αναλογεί στα εισοδήματα.
• Κωδικός 315-316: Γράφετε το φόρο που σας έχει παρακρατηθεί.

ΠΙΝΑΚΑΣ 9: «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΟΙΚΟΥΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΒΑΡΥΝΟΥΝ»

Γράψτε τα στοιχεία των συνοικούντων προσώπων που σας βαρύνουν, εφόσον το ετήσιο εισόδημά τους δεν υπερβαίνει τα 2.400,00 € αν παρουσιάζουν αναπηρία 67% και άνω. Γράψτε επίσης, για τα πρόσωπα  που συνοικούν μαζί σας και σας βαρύνουν (παιδιά, γονείς, κ.τ.λ.) καθώς και τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου, εφόσον υπάρχει.

 


ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν υπάρχουν μεταβολές των περιουσιακών σας στοιχείων το 2010, ή είχατε αναγράψει λανθασμένα στοιχεία, σε δηλώσεις προηγούμενων ετών μπορείτε να τα διορθώσετε φέτος χωρίς την καταβολή προστίμων, καταθέτοντας εκ νέου το έντυπο Ε9.

• Στο πίνακα 1 του Ε9 θα δηλωθούν τα κτίσματα και τα οικόπεδα που βρίσκονται εντός σχεδίου, ενώ στον πίνακα 2 του Ε9 θα αναγραφούν τα αγροτεμάχια τα οποία βρίσκονται εκτός σχεδίου.

• H σύνταξη της ΙΣΟΤΙΜΙΑΣ, πιστεύει ότι οι οδηγίες που σας δώσαμε θα συμβάλλουν για την προσεκτική συμπλήρωση της φορολογικής σας δήλωσης. Στα προηγούμενα χρόνια, ιδιαίτερα οι συνάδελφοι με βαριές κινητικές αναπηρίες και ποσοστό  80% πέφτουν θύματα απρόσεκτων υπαλλήλων και τα εισοδήματά τους από μισθούς και συντάξεις, που είναι αφορολόγητα, τα γράφουν σε λάθος κωδικούς (πρέπει στους κωδικούς 659-660). Έτσι, εν συνεχεία μπαίνουν στην περιπέτεια των ενστάσεων ή  της καταβολής αδικαιολόγητου φόρου.

• Γι’ αυτό διαβάστε προσεκτικά το βιβλιαράκι της εφορίας που συνοδεύει τη δήλωσή σας. Σε περίπτωση που τα περιουσιακά σας στοιχεία είναι περίπλοκα, ζητήστε τη βοήθεια σοβαρών λογιστικών γραφείων.

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ – ΚΑΛΟ ΒΟΛΙ – ΚΑΛΗ ΛΕΥΤΕΡΙΑ

Η Σύνταξη